Kvinesdal bibliotek

   
Land ingen har sett : roman
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Land ingen har sett : roman
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Emne
Serie
År
 • 2017
Noter
 • I den tredje boka i Edvard Hoems store familiekrønike følgjer vi dei to brørne Anton Edvard i Romsdal og Eilert i Donalda på Alberta-prærien. Dei prøver begge å bygge seg opp frå nesten ingenting, dei arbeider hardt, konkurrerer med og inspirerer kvarandre. Ute i verda rasar første verdskrig, titusenvis mister livet på vestfronten. Då krigen er over endrar konjunkturane seg, og det blir tydeleg at det fins ting i livet som sjølv ikkje hardt arbeidande menn er herre over. Den nye tida bringer med seg automobilar, telefonlinjer og ein musikk som påverkar både unge og gamle menneskesinn. Omtalen er utarbeidd av BS. 1. utg. 2016
ISBN
 • 978-82-495-1779-4
Tilgjengelige
 • 0/0
Venteliste
 • 0 (0)
Fortsettelse av
Fortsetter i
*00001574pam 22003251 4500
*00150319
*008           a     1dnno 2
*015 $a0517307$bBIBBI
*019 $bl$dR
*020 $a978-82-495-1779-4$bh.$cNkr 169.00
*100 0$aHoem, Edvard$d1949-$jn.
*24510$aLand ingen har sett$broman$cEdvard Hoem
*260 $aOslo$bOktober$c2017
*300 $a412 s.
*440 0$aOktobers bestselgere
*503 $a1. utg. 2016
*520 $aI den tredje boka i Edvard Hoems store familiekrønike følgjer vi dei to brørne Anton Edvard i Romsdal og Eilert i Donalda på Alberta-prærien. Dei prøver begge å bygge seg opp frå nesten ingenting, dei arbeider hardt, konkurrerer med og inspirerer kvarandre. Ute i verda rasar første verdskrig, titusenvis mister livet på vestfronten. Då krigen er over endrar konjunkturane seg, og det blir tydeleg at det fins ting i livet som sjølv ikkje hardt arbeidande menn er herre over. Den nye tida bringer med seg automobilar, telefonlinjer og ein musikk som påverkar både unge og gamle menneskesinn. Omtalen er utarbeidd av BS.
*546 $aNynorsk tekst
*600 2$aKnutsen, Eilert$jn.$1304.8704810092$2BS$9nor
*600 2$aNesje, Knut Hansen$jn.$1948.392303092$2BS$9nor
*651 2$aCanada$1971$2BS$9nor
*651 2$aRomsdal$1948.392$2BS$9nor
*653 2$aFørste verdenskrig$2BS$9nob
*653 2$a1910-tallet$2BS$9nob
*655 2$aRoman$2BS$9nor
*655 2$aBiografisk$2BS$9nor
*655 2$aHistorisk$2BS$9nor
*655 2$aSlekt$2BS$9nor
*78000$tBror din på prærien
*78500$tLiv andre har levd
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Brørne Eilert og Anton Edvard sender brev til kvarandre over Atlanteren eit par gonger i året. Dei arbeider hardt for å bli gjeldfrie. Ute i verda rasar den første verdskrigen, og titusenvis døyr i skyttargravene på vestfronten. I Romsdal driv Anton Edvard ein gard som er for liten til å dekke utgiftene hans. Om vinteren er han med på fisket frå fiskeværet Bjørnsund, det er eit nådelaust slit som kan gi stor forteneste. På Alberta-prærien blir Eilert tvinga til å dyrke opp eit stadig større område for å auke kveiteproduksjonen da prisane fell ved krigens slutt. Den etter kvart store familien til Eilert blir råka av ei ulykke som snur opp ned på alt. Den opprørske Gjertine kjem til eit vegskilje i livet og legg ut på si siste store reise til Ravenscrag i Saskatchewan. I Molde blir systera Serianna eit anna menneske på grunn av sorga som mannens død påfører henne. Ho snakkar med slåttekaren som om han framleis var i live. "Land ingen har sett" er den tredje romanen i den store krøniken om Knut Hansen Nesje og slekta hans. Med poetisk kraft levandegjer Edvard Hoem historia om dei eventyrlystne menneska som reiste over Atlanteren for å bygge eit nytt samfunn, og dei hardt arbeidande menneska som valde å bli heime for å skapa framgang og betre tider på Norges jord.

Send til